25 godina rada

2017. je godina u kojoj Dečija otkrivalica proslavlja 25 godina svoga postojanja. Nastala kao Klub za humano odrastanje, u dve sobe u centru Beograda, Otkrivalica je zajedno sa svojom decom rasla i porasla. Isti principi o vaspitanju i odrastanju, ista radost koja se preliva dok se igraju sa decom,