Uz različita didaktička sredstva i materijale  deca razvijaju saznajna interesovanja, kreativnost,  kao i sposobnost da posmatraju, analiziraju, upoređuju, uopštavaju, zaključuju… Osim gotovih, kao i sa decom kreiranih i izrađenih didaktičkih sredstava u radu  koristimo i različite materijale (prirodne, reciklažne, …). Kroz različite načine korišćenja upoznajemo se i sa peskom, testom, glinom, gipsom, bojom…

Didakticka sredstva (17)
Didakticka sredstva (16)
Didakticka sredstva (15)
Didakticka sredstva (14)
Didakticka sredstva (13)
Didakticka sredstva (12)
Didakticka sredstva (11)
Didakticka sredstva (10)
Didakticka sredstva (9)
Didakticka sredstva (8)
Didakticka sredstva (7)
Didakticka sredstva (6)
Didakticka sredstva (5)
Didakticka sredstva (4)
Didakticka sredstva (2)
decica-linija