Svoj dnevni ritam vrtić je prilagodio potrebama roditelja i dece, stoga u vrtiću postoje sledeći oblici rada sa decom:

Program – pripremite dete za vrtić
Program se odvija dva puta nedeljno – do 2 sata, uz prisustvo roditelja, sa ciljem uspešnog odvajanja deteta od roditelja.

Program – tri puta nedeljno (četvoročasovni boravak)
Program je namenjen deci mladjeg uzrasta odnosno deci koja su uspešno prošla proces adaptacije, sa ciljem postepenog prelaska na osnovni program i produženi boravak.

RASPORED

Osnovni program
Dnevni raspored:
do 10h – uvodne aktivnosti
10 – 14h – programske aktivnosti sa pauzom za ručak
14 – 15h – završne aktivnosti i preuzimanje dece
(14 – 15h) – dete se može uključiti u dodatne programe ili ostati u slobodnoj igri.

Produženi boravak
Dnevni raspored:
do 10h – uvodne aktivnosti
10 – 14h – programske aktivnosti sa pauzom za ručak
14 – 15h – dodatni programi ili slobodna igra u zavisnosti od potrebe deteta
15 – 16,30h – programski blok I preuzimanje dece (objekat u Centru)
15 – 17,30h – programski blok I preuzimanje dece (objekat na Neimaru)

Uvodne aktivnosti su organizovane i osmišljene tako da se dete može uključiti svakodnevno ili kada je to njegova, odnosno potreba roditelja.
Programske aktivnosti su organizovane tako da dete u toku dana prolazi različite programe.
U periodu otpusta dece organizovane su završne aktivnosti kroz društvene igre, pozorišne predstave, simboličku igru…
U dodatne programe se deca uključuju po sopstvenim interesovanjima.