Sportivoje (1)
Sportivoje (2)
Sportivoje (3)
Sportivoje (4)
Sportivoje (6)
Sportivoje (8)
Sportivoje (9)

Deca vole da budu u pokretu, skaču, trče, penju se, plešu,  a fizička aktivnost  pozitivno deluje ne samo na njihov motorički vec i celokupni psihofizički razvoj.

Šta je Sportivoje

U školici sporta SPORTIVOJE,  deca će u atmosferi poverenja  raditi na telu i pokretu, razvijati gipkost, brzinu reagovanja, koordinaciju, ravnotežu, agilnost,  a samim tim postajati sigurniji u sebe i više verovati u svoje mogućnosti.

Individualni pristup, rad u malim i uzrasno određenim grupama,  omogućiće  lakše praćenje i podršku napretku dece i kasnije usmeravanje na određene sportove.

Realizatori  programa su profesor fizičkog vaspitanja, posebno edukovan za rad sa decom predškolskog uzrasta i  upućen u stepen motoričkog razvoja svakog  pojedinog deteta i viši dijetetičar-nutricionista, kao podrška usvajanju zdravih hranidbenih navika kroz pripremu i konzumiranje zdravih napitaka, posle sportskih aktivnosti.

Rad školice prati stručni tim Dečije otkrivalice.

Koordinator školice sporta je diplomirani vaspitač.

Aktivnosti koje se realizuju u školici su:

 • Poligoni za razvoj motoričkih sposbnosti – jedan od najboljih načina da se elementi koji se na časovima uče povežu i prikažu kao jedna celina. Oni mogu biti: atletski, gimnastički, poligoni sa loptom, kao i kombinacija svih aktivnosti.
 • Vežbe sa loptom – uvežbavanje različitih načina hvatanja, dodavanja, vođenja lopte jednom i sa obe ruke, gađanja u metu, odbijanja lopte, ….
 • Elementarne igre koje deci pored zabave i prilike da jačaju zajedništvo, daju mogućnost i za usavršavanje motoričkih veština i umeća.
 • Osnove gimnastike – gimnastika kao bazična sportska grana ima primat u radu na telu i pokretu, pa će tako i njeni određeni elementi koji su prilagođeni uzrastu biti sastavni deo aktivnosti u školici  (naglasak na pravilnom držanju tela, koordinaciji, okretnosti,  pokretljivosti u zglobovima, …).
 • Korektivno vežbanje – pokreti i vežbe koje se rade imaju preventivni karakter i značajne su za jačanje cele muskulature (vežbe za stopala, ruke, trup, noge, leđa,  vrat).
 • Vežbe kretanja i oblikovanja sa i bez rekvizita  – pomažu jačanju i zagrevanju svih grupa mišića. Sprovode se planski i imaju cilj da zagreju i pripreme telo za aktivnosti koje slede.
 • Štafetne igre – vrednost štafetnih igara je to,  što je u njima izražen princip takmičenja,  ali ne kao pojedinca nego kao jedinke unutar ekipe gde se dobija ekipna snaga i vrednost.  Štafetne igre će se realizovati sa rekvizitima i bez.
 • “Smoothie pa popi” – priprema i konzumiranje zdravih napitaka na kraju svakog treninga – uključivanjem dece u odabir i pripremu zdravog napitaka i osvešćivanjem značaja pravilne ishrane, želimo da razvijemo dečije kapacitete da samostalno brinu o svom zdravlju.

Jedan trening – sportski čas, sadrži nekoliko, gore navedenih aktivnosti.

Kako roditelji mogu pratiti rad školice – Informisanje i saradnja

Informativni pano: pruža informacije tehničke i informativne prirode.

 • Neposredna komunikacija tima školice i roditelja prilikom dovođenja/odvođenja dece.
 • sportivoje@gmail.com – e-mail adresa na koju roditelji mogu uputiti svoja pitanja i nedoumice vezane za rad školice sporta.
 • Dostupnost profesora fizičkog za sva pitanja, svakog petka od 17,00-18,00 h.
 • Izveštaj o radu dece u školici sporta, po završetku programa
 • Smoothie pa popi – recepti za zdrave napitke: na kraju meseca roditelji će dobiti listu sa receptima za zdrave napitke koje su deca imala priliku u okviru školice da piju.
 • Evaluacija rada školice sporta od strane roditelja kroz popunjavanje evaluacionih upitnika po završetku pilot programa.
Sportivoje (18)
Sportivoje (11)
Sportivoje (12)
Sportivoje (13)
Sportivoje (14)
Sportivoje (15)
Sportivoje (16)
Sportivoje (17)