MILKA ĐURIĆ

Rođena sam 09. 07. 1977. u Beogradu. U Ralji, iza Avale,  provodim detinjstvo prepuno boja i završavam OŠ
„Cana Marijanović“. Nakon toga završavam XII gimnaziju i paralelno  pohađam Studio kulture govora i glume
– Bata Miladinović. Pošto mi nije bilo dosta igre i zabave odlazim na Višu školu za obrazovanje vaspitača, odakle
dolazim pravo u Otkrivalicu. U Otkrivalici sam od 2000. godine. Realizujem mnoge programe, a omiljeni su mi:
Pripremni predškolski program, Ruke oko sveta, Dramske radionice…U međuvremenu sam diplomirala i na
Učiteljskom fakultetu. Meni najlepše godine – 2008. postajem mama jedne Ane! Volim da šetam prirodom, da čitam,
pomalo da kuvam… i naravno, volim Otkrivalicu!

Deca o Milki kažu: Volim da se mazim sa Milkom, ona mi je omiljena
vaspitačica! A vaspitačice se ne razlikuju, imaju sve kosu. Stroga je samo kada je
preglasna vika. Ima puno ljubavi!  Priča nam neke važne radionice. Jako lepo
crta! Sa Milkom pišemo slova, ni sa kim drugim!