STANISLAVA ANKIĆ

Moje ime je Stanislava Ankić, a u Otkrivalici me svi znaju kao Staša, Stale, Suši…

Rođena  sam 13.05.1982 godine u Pančevu, gde i danas živim.

Nisam išla u vrtić, već samo na pripremni predškolski program, jer su me čuvali baka i deka.

Osnovnu i srednju školu završila sam u Pančevu, a Višu školu za obrazovanje vaspitača u Vršcu.

Još u zabavištu sam pričala kako želim da postanem vaspitačica i ta tema se provlačila kroz sve sastave i razgovore tokom školovanja.

Konačno, moja želja se ostvarila u februaru 2008. godine dolaskom u Otkrivalicu.

U Otkrivalici uživam u radu sa decom i ludo se zabavljam dok istražujemo,  razgovaramo, saznajemo i otkrivamo razne stvari kroz programe kao što su: Multikulturalni program-Ruke oko sveta, Filozofija sa decom, Priča kroz pokret, Nauka za decu i mnoge druge…

Deca o Staši kažu – Volim zabavne radionice sa Stašom! Drži nam nauku. Staša se razlikuje od drugih jer ona ima pismo. Staša se razlikuje od drugih po sušiju! Jedino nju zovemo Suši ! Volim Stašu zato što mi je rekla da sam lepa. Stroga je i to nam se sviđa jer treba da poštujemo pravila. Uči nas o planetama. Stašu puno volim!