PRVI DAN U VRTIĆU DEČIJA OTKRIVALICA

Sa željom da prvi iskorak deteta iz porodice bude na radost deteta i roditelja, vrtić Dečija otkrivalica od 1997g. kroz program Pripremite dete za vrtić u grupni rad ukjlučuje i decu uzrasta od 2-3 godine. Program se oslanja na knjigu „Kako da pripremite dete za vrtić“, psihologa Jovanke Jovičić i realizuje se u malim grupama – do osmoro dece, sa aktivnim učešćem četiri vaspitača.

Cilj našeg programa pripreme za vrtić je:

– Uspešno odvajanje deteta od roditelja.
– Upoznavanje saradnika i prostora.
– Usvajanje osnovnih pravila funkcionisanja u grupi.
– Ovladavanje osnovnim elementima programa koji dete očekuju na starijem uzrastu.

Kako izgleda prvi dan u Otkrivalici i šta mu sve prethodi?

• Razgovor roditelja sa psihologom vrtića kroz koji se roditelj detaljno upoznaje sa programom rada, ritmom dana, pravilima kao i metodologijom rada. Kroz ovaj razgovor psiholog od roditelja dobija sve relevantne podatke o detetu i njegovom razvoju i navikama i postiže se dogovor o danu kada će se dete uključiti u grupu

• Prvi dolazak deteta u vrtić ispratiće psiholog sa vaspitačem koji će biti uključen u adaptaciju deteta. Upoznavanje ne traje duže od 30 minuta, praćeno je ponudom različitih aktivnosti ( pesak, testo, boja, konstruktori, autići, voda) organizovanih u posebnom prostoru tako da dete ne mora imati kontakt sa ostalom decom osim ako samo ne pokaže interesovanje za ono što ostala deca rade. Roditelji su za to vreme u prijemnom prostoru, vrata su otvorena i dete može praviti kontakt sa roditeljima kad god poželi. Kroz igru sa detetom vaspitač i psiholog stiču prvi utisak o detetu i pokušavaju da ostvare što bolju komunikaciju, otkriju aktivnosti koje su detetu posebno interesantne i pruže detetu priliku da upozna prostor vrtića. Ovo je takođe dan kada se roditeljima daje informacija o tome šta treba doneti prvog dana (patofne, čaša, komplet preobuka)

• Neko dete će prvog dana ostati 2h, neko kraće, a neko duže. Odluka deteta se poštuje. Psiholog upoznaje vaspitače koji će voditi adaptaciju sa informacijama koje je dobio od roditelja, i svojim ličnim utiskom o detetu. Zajedno sa vaspitačima pravi raspored uključivanja svakog deteta u vrtić vodeći računa o individualnim osobenostima deteta.

• Zadatak vaspitača prvog dana je da: Poštuje tempo koji dete samo određuje, pruža detetu priliku da bira i odlučuje, koristi čarobnu aktivnost (aktivnost kojoj dete ne može odoleti), poštuje detetova osećanja, koristi moć podrške. Kada vaspitač pokaže detetu da na njega može da računa, kada je smiren i odnosi se prema detetu sa poštovanjem, pokazuje mu zapravo da ga prihvata i uvažava njegove potrebe što u ogromnoj meri olakšava detetu odvajanje od roditelja i uključivanje u grupu.

• Kada će koje dete dati dozvolu roditelju da ode, prvo na kratko a zatim odmah po dolasku u vrtić vrlo je različito za svako dete (neko dete to uradi nakon nekoliko dolazaka, dok nekom detetu treba mesec-dva.) Tempo odvajanja je različit i zavisi od različitih faktora: uzrasta, prethodnog iskustva, otvorenosti ka deci, položaja u porodici – drugo dete obično prođe brže proces odvajanja, podrške i strpljenja roditelja.

Budite strpljivi, sarađujte sa vaspitačima kako bi dete uspešno prošlo proces odvajanja nakon čega će imati jak osećaj ponosa i naravno razviti svoje samopoštovanje.

Pročitajte i ove tekstove:

Najčešće dileme

Preporuke

Kako mi to radimo
Kako mi to radimo 2
Kako mi to radimo 3
Kako mi to radimo 4
Kako mi to radimo 5