Vrtić – da ili ne?

 • Negde oko treće godine Vaše dete pokazaće sve veću zainteresovanost za drugu decu. Interesovanje za odrasle opada, dete više nije zadovoljno društvom vas, bake, deke ili starijeg brata. Možda mislite:“Družiće se u parku i kod prijatelja koji imaju decu“. To je dobro, ali ne i dovoljno. Zašto?Zato što grupa pruža detetu priliku:
  • Da razvije osećaj pripadnosti.
  • Da nauči da odloži svoje potrebe (čeka svoj red).
  • Da realno proceni svoje vrednosti i slabosti (kroz svakodnevni kontakt sa drugom decom).
  • Da nauči da deli (igračke, ljubav).
  • Da uči od druge dece (što se u vrtiću pokazalo efikasno).
  • Da upozna i druge odrasle osobe i shvati da se razlikuju (različito hvale, grde i teše).
  • Da razvija tolerantnost i nauči da poštuje razlike.
  • Da postane svesno da i druga deca imaju brige, strahove, osećanja …

  Kada da uključim dete u vrtić?

  Na ovo pitanje teško je dati precizan odgovor. Neko dete je spremno za vrtić i sa dve i po godine, a neko ni sa pet. Ipak, opšte mišljenje je – pre treće godine odvajanje je preteško za većinu dece. Naravno, i tu postoje izuzeci.

  Kako ću prepoznati da je moje dete spremno za vrtić?

  • Često traži da nešto uradi samo
  • Ostaje bez roditelja par sati (kod bake, prijatelja, sa bebi-siterkom).
  • Intezivno postavlja pitanja.
  • Izražava odraslima svoje želje, potrebe i mišljenje.
  • Igra se sa drugom decom bez prisustva roditelja (u drugoj sobi).

Preporuke

Najcesce dileme
Najcesce-dileme
Najcesce dileme 2