Počeli smo sa radom 1992. godine sa namerom da deci pružimo prostor za druženje, igru i učenje, prostor za lični rast i razvoj.
U vrtiću zajedno sa decom negujemo atmosferu poverenja, uzajamnog prihvatanja bez procenjivanja i vrednovanja kako ponašanja tako i onoga što deca stvaraju.

Raznolikost aktivnosti i materijala sa kojima se deca u našem prostoru susreću, negovanje saradnje umesto takmičarskog duha, omogućiće detetu da upozna svoje lične vrednosti, osobenosti kao i slabosti.

Naravno, cilj nam je da deca nauče da prepoznaju svoje potrebe i načine kako mogu da ih zadovolje.
Dnevne aktivnosti kreiramo u odnosu na potrebe grupe i pojedinca.