Programi (5)
Programi (4)

U kreiranju vaspitno – obrazovnog rada oslanjamo se na humanistički pristup koji polazi od ideje o unutrašnjim snagama deteta na koje se treba osloniti prilikom delovanja na njegov razvoj, kao i na sredinu koja treba da podstiče ispoljavanje tih snaga. Verujemo da o tome šta i kako raditi sa decom najviše možemo naučiti od same dece, ako smo dovoljno otvoreni za ono što oni daju, ako im ukažemo poštovanje i pokažemo zainteresovanost za ono što oni rade.
Misija naše Ustanove je, da kroz raznolikost vaspitno – obrazovnih programa podstičemo intelektualni, socio-emocionalni i fizički razvoj deteta, negujemo autentične potrebe i individualne sklonosti svakog deteta. Da razvijemo njegove sposobnosti komunikacije i kreativnost. Da proširimo detetova znanja o sebi i drugima, kao i svetu koji ga okružuje, kako bi se dete uspešno uključilo u društvenu zajednicu.

Tokom 25 – ogodišnjeg rada u Dečijoj otkrivalici pokrenuli smo i kroz rad sa decom razvili nove vaspitno-obrazovne programe.
Od posebnog značaja za razvoj programa bila je naša otvorenost za dečje sugestije i pitanja. Tako su se naši programi po sadržaju i metodologiji menjali i rasli iz godine u godinu. Neki programi su jednogodišnji, neki traju i više godina. Svi programi zahtevaju aktivno učešće deteta u procesu učenja.

Programi Dečije otkrivalice su akreditovani od strane Ministarstva prosvete.

Svi programi Dečije otkrivalice zaštićeni su kao intelektualna svojina.

Programi (1)
Programi (3)
Programi (2)