Otkrivalicu sam odabrala još kada je Vasa imao nepunih godinu dana, i to prvenstveno iz jednog razloga: vaš program adaptacije je za mene bio fantastičan i jedinstven, i iako su mnoge moje prijateljice smatrale da je toliko dug proces adaptacije nepotreban i preteran, od početka sam bila sigurna i ostajem pri tome da od vašeg programa boljeg nema. Sada, nakon Vasinog polaska u vrtić, mogu da tvrdim da kvalitet Otkrivalice prelazi u velikoj meri očekivanja i sam program adaptacije koji me je vama inicijalno privukao…
Veoma se radujem godinama druženja koje su pred nama,