Vrtić ima dugogodišnju dobru saradnju sa kulturnim i obrazovnim ustanovama, nevladinim organizacijama, medijskim kućama i ambasadama.

Direktor predškolske ustanove je Jovanka Knežević, diplomirani psiholog.

Pomoćnik direktora i rukovodilac objekta na Neimaru je Slađana Pejić, diplomirani vaspitač.
Rukovodilac objekta u centru je Milka Đurić, diplomirani vaspitač.

Naš cilj je da deci pružimo prostor i organizujemo rad, tako da bude usklađen, ali i fleksibilan u odnosu na potrebe svakog deteta pojedinačno.

PU Juca Dečija Otkrivalica

Osnivač predškolske ustanove Juca – Dečija otkrivalica je preduzeće za pružanje usluga kreativno-vaspitnog rada sa decom predškolskog uzrasta Juca-Dečija otkrivalica d.o.o. koje se od 1992.g. bavi predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem.

Predškolska ustanova Juca-Dečija otkrivalica ima:
• Matični broj – 17678345
• PIB – 104903377

U vrtiću ima 28 zaposlenih. Svi zaposleni rade samo u PU Juca-Dečija otkrivalica i imaju odgovarajuću stručnu spremu.

decica-linija