Korisničko ime:      Šifra:      

SREDNJA II (Pčinjska)
O ČULU VIDA

I DEO


Koji su delovi oka?
– Belo i crno (Mata)
– Podlivak za suze (Ana K; Vuk R. se pridružuje)


Čemu služe obrve?
– Da se vidi kako su lepe» (Naja)
– Da se češljaju (Nikolina)
– Da bi se imalo više kose, pošto su one negde unutra, u glavi, povezane sa kosom (Miloš; Mata potvrđuje)
– Da bi se pokretale, unutra imaju neki zglobovi koji ih pokreću (Maksa).


Čemu služi kapak?
– Da zatvori oko, kao poklopac od šerpe (Maksa)
– Da zatvorimo oči, da nam ne bi grančice upadale u oči kada duva vetar (Maksa)


Čemu služi beonjača?
– Da imamo vremena da očistimo krmelj, pre nego dođe u oko, na ovo crno (Maksa)


Čemu služe suzne žlezde?
– Da prave krmelje (Naja, Mata)


Šta radi zenica?
– Zenica pušta neke signale; ja imam neka nevidljiva sočiva, koja vide izdaleka (Andrej)
– Oči vide uz pomoć zenice. A, kako to da je zenica crna, a mi vidimo u boji? (Andrej)
– Ima jedna pumpica koja napumpa zenice u mraku. (Maksa)
– Mrak nema svetla, a za gledanje nam treba svetlo. (Mata)
– Zenice se smanjivaju po danu. (Vuk R.)

Da li se naše oči razlikuju još po nečemu, osim po boji?
– Da, jer kad se ne bi razlikovale, onda bismo svi bili muž i žena. (Miloš)


Da li isto vidimo kada je nešto daleko i kada je blizu?
– Kada je daleko, malo protrljam oči (pokazuje), pa onda vidim bolje (Naja)
– Kada vidimo bliže, onda je nešto veliko, a kada ne vidimo bliže, onda je malo (Mata)


Nastaviće se ...

Jelena Ranković, dipl.psihologslika U kreiranju vaspitno - obrazovnog rada oslanjamo se na humanistički pristup koji polazi od ideje o unutrašnjim snagama deteta na koje se treba osloniti prilikom delovanja na njegov razvoj, kao i na sredinu koja treba da podstiče ispoljavanje tih snaga. Verujemo da o tome šta i kako raditi sa decom najviše možemo naučiti od same dece, ako smo dovoljno otvoreni za ono što oni daju, ako im ukažemo poštovanje i pokažemo zainteresovanost za ono što oni rade.
Misija naše Ustanove je, da kroz raznolikost vaspitno - obrazovnih programa podstičemo intelektualni, socio-emocionalni i fizički razvoj deteta, negujemo autentične potrebe i individualne sklonosti svakog deteta. Da razvijemo njegove sposobnosti komunikacije i kreativnost. Da proširimo detetova znanja o sebi i drugima, kao i svetu koji ga okružuje, kako bi se dete uspešno uključilo u društvenu zajednicu.

Želimo da budemo savremen, otvoren vrtić, koji će svojim principima, metodologijom i programima znatno doprinositi unapredjenju predškolske vaspitno-obrazovne prakse u regionu, vrtić u kome će u atmosferi poverenja, uvažavanja i tolerancije svako dete razvijati široka interesovanja, samopoštovanje, sposobnost snalaženja u različitim situacijama i uvažavati različitost.
 
video
video