Svesni važnosti međusobnog uvažavanja, saradnje i usklađenosti delovanja porodice i vaspitno-obrazovne ustanove na detetov razvoj, organizovali smo različite aktivnosti.

Detaljno informisanje roditelja

Roditelje obaveštavamo o programima i aktivnostima koje deca prolaze u vrtiću, kao i temama koje se obradjuju, kako bi roditelji bili spremni i otvoreni za pitanja koja će deca otvarati kod svoje kuće. Informisanje se realizuje kroz:
• Godišnji plan i program koji se daje roditeljima na početku radne godine, a tiče se programa koje će njihovo dete prolaziti tokom školske godine u vrtiću.
• Mesečni izveštaji o temama i aktivnostima koje su realizovane tokom proteklog meseca (dobija se do 10-og u mesecu za protekli mesec).
• Tromesečni izveštaji o radu i razvoju deteta, koje predaju svi vaspitači, a psiholog prezentuje roditeljima (novembar, februar, maj).
• Roditeljski sastanci koji se organizuju dva do tri puta godišnje (oktobar, februar, maj).

Ankete koje sprovodi Dečija otkrivalica svake godine na različite teme, planirane su sa svrhom da se iznova upoznamo sa potrebama roditelja i dece.
Neke od tema su:
– Zdravstvena zaštita dece,
– Uvođenje novih programa,
– Procena rada vaspitača.
– Procena motivisanosti dece za pojedine programe.

Organizovanje seminara
„Umeće roditeljstva“

Svrha seminara je razrešenje dilema vezanih za odrastanje i vaspitanje dece.

Rad Psihološkog razvojnog savetovališta

Savetovalište je redovan oblik rada stručne službe.

Programi za roditelje

Ovi programi roditeljima otvaraju mogućnost da zajedno sa decom uživaju u igri, otkrivaju novo i bolje upoznaju programe Dečije otkrivalice.

Zdravstveno preventivni kutak

Kutak postoji u formi panoa, a osmišljen je kao podrška promociji zdravlja i zdravim stilovima života. Namenjen je roditeljima u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja dece u kolektivu, kroz približavanje različitih zdravstvenih tema

Praćenje dečjeg razvoja 

Saradnja (3)
Saradnja (4)
Saradnja (1)
decica-linija