Timski rad je jedna od okosnica i osnovnih principa rada u Dečijoj otkrivalici. Sa polaskom deteta u Otkrivalicu, roditelji (a i ostali članovi porodice) – uz vaspitače, psihologe, pedagoge, profesore,  defektologe, logopeda i nutricionistu – postaju važni članovi tima koji prati razvoj svakog pojedinačnog deteta.

Već posle nekoliko susreta sa detetom, pozivamo Vas na prvi – ulazni razgovor, sa ciljem da prikupimo sve relevantne informacije o ranom razvoju Vašeg deteta, od trudnoće i porođaja, preko perioda progovaranja i prohodavanja, do navika i preferencija u igri, spavanju, ishrani itd.

Nakon prvih mesec-mesec i po dana druženja, pripremamo prvi izveštaj o boravku i napredovanju Vašeg deteta u kolektivu, da bi njegov/njen razvoj nadalje bio praćen kroz redovne tromesečne izveštaje, koji pokrivaju domene socio-emocionalnog, motoričkog i intelektualnog razvoja.

U godini pred polazak u školu, sva deca bivaju uključena i u procenu zrelosti grafomotorike i fine motorike šake i prstiju, kao i u procenu intelektualnog statusa, testom opštih intelektualnih sposobnosti.

Takođe, od završetka fonološke razvojne faze (oko 4. godine), logoped je uključen u redovno praćenje artikulacije glasova kod sve dece, a na predškolskom uzrastu se dodatno procenjuje i sposobnost glasovne analize i sinteze, kao veštine koja je neophodna za uspešno savladavanje čitanja i pisanja.

Pored ovih, redovnih individualnih praćenja, deca se po potrebi prate i u pogledu drugih različitih razvojnih aspekata i fenomena (od reagovanja na promene u porodičnoj strukturi i organizaciji, preko eventualne pojave nervoznih navika, tikova i sl, do sprektra razvojnih poteškoća), a uvek smo Vam na raspolaganju i za sva pitanja, dileme, zapažanja sa Vaše strane.

Pri polasku u školu, za svako dete se priprema završni izveštaj – portfolio, koji se predaje pedagoško-psihološkoj službi osnovne škole u koju je dete upisano, uz prateći informativni razgovor sa stručnim saradnikom škole. Nastojimo da svojim sugestijama pomognemo – s jedne strane roditeljima – prilikom izbora škole i učitelja/ce za svoje dete, a – sa druge – kolegama u školi da dete upoznaju i nastave da prate njegov/njen razvoj na najbolji mogući način (po potrebi – i u saradnji sa nama).

Dečija otkrivalica ostaje otvorena za svu svoju decu i njihove porodice i nakon polaska u školu! Kroz psihološko razvojno savetovalište ostajemo dostupni za sva pitanja i dileme u vezi sa našim – sada već velikim – drugarima, barem tokom prvih par školskih godina, a po potrebi i kasnije. I, naravno, uvek se radujemo Vašim posetama i druženju u prostorijama Vrtića!

Deca-Otkrivalica
Deca-vozic
U kutiji